LIDER LAB

Czym się zajmuję?

Zarządzanie produktami

Wsparcie na każdym etapie cyklu życia produktu.

Zarządzanie zespołami

Budowanie zespołów oraz działania związane z wdrożeniem do projektu.

Wsparcie biznesu

W zakresie rozwoju produktów oraz całej organizacji.

Zarządzanie projektami

Działania od planowania, poprzez realizację do ewaluacji.

Optymalizacja procesów

Projektowanie, optymalizacja oraz ewaluacja procesów w projekcie i organizacji.

Szkolenia

Z zakresu zarządzania projektami, produktami i zespołami. Stacjonarne i on-line.

Poznaj moje wybrane projekty

Jakie branże?

W relizacji projektów z każdej branży najbardziej istotne jest metodyczne podejście do projektowanych i zarządzanych produktów oraz zaangażowanie zespołu. Buduję zespoły, projektuję rozwiązania, koordynuję działania, wdrażam zmiany. 

Krótka historia

Jestem managerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu produktami, projektami i zespołami, wykładowcą, trenerem, certyfikowanym tutorem, moderatorem design thinking, konsultantem i doradcą. Obecnie jestem odpowiedzialny w PRAVNA Group sp. z o.o. za rozwój produktów związanych z realizacją usług prawniczych on-line jako Product Manager. Jestem też współtwórcą i członkiem Zarządu Fundacji Rozwoju Polskiej Przedsiębiorczości.

W latach 2017-2021 pełniłem funkcję Kierownika Katedry Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci i byłem odpowiedzialny za tworzenie i realizację praktycznych kierunków studiów we współpracy z biznesem (Mediaworking, Data Science, Kreatywna Produkcja Wideo). Wcześniej współpracowałem z agencją marketingową Smart55 w projekcie dotyczącym mechanizmów reklamy natywnej oraz z ITI Neovision jako członek redakcji przygotowującej internetowy magazyn Telewizji N.

Ponadto jestem wpisany na listę ekspertów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój ds. oceny wniosków “szybkiej ścieżki” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspertem Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@. W latach 2018-2020 byłem członkiem grupy roboczej ds. Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, a w latach 2020-2021 członkiem Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

 

Software House

Techlike to startup zajmujący się projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania z zakresu aplikacji mobilnych, systemów SaaS oraz VR/AR.  W ramach współpracy z Techlike.io odpowiadam za  koordynowanie procesów zarządzania i realizacji oraz wsparcie procesów marketingowo-sprzedażowych. 

Kancelaria rozwodowa on-line

W ramach współpracy z Nowy Etap sp. z o. o. jestem odpowiedzialny za kierowanie pracami związanymi z rozwojem największej kancelarii rozwodowej stosującej mediacje rozwodowe on-line w Polsce. W ramach współpracy odpowiadam za:

Usługi prawne on-line

W ramach współpracy z PRAVNA Group sp. z o. o. jestem odpowiedzialny za koordynację produktu upadłości konsumenciej on-line z wykorzystaniem autorskiego modelu oraz narzędzi IT. W ramach współpracy odpowiadam za:

Fundacja Rozwoju Polskiej Przedsiębiorczości

Fundacja jest jednym z projektów LIDER LAB w którym realizowałem badania potrzeb klientów w zakresie zakładania działalności gospodarczej w Polsce oraz posiadania własnej strony www. Celem Fundacji jest:

Fundacja działa od 2022 roku i realizuje szereg projektów komercyjnych i społecznych. 

System Polskiego Funduszu Ochrony Zadłużonych

Polski Fundusz Ochrony Zadłużonych to Fundacja wspierająca osoby w kryzysie zadłużenia. Jestem odpowiedzialny za zaprojektowanie usługi oraz oferty komercyjnej i społecznej organizacji. W ramach prac zajmuję się:

Głównym celem Fundacji jest wdrożenie systemu automatyzacji przygotowywania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu przeciwdziałaniu zadłużeniom.

Produkty edukacyjne i biznesowe

W ramach współprcy z Collegium Da Vinci w Poznaniu pełniłem funkcję Kierownika Katedry Edukacji i Nowych Mediów, kierownika projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Kierownika Centrum Praktyczności – działu organizacji odpowiadającego za współpracę z biznesem. Wybrane projekty realizowane dla CDV:

W ramach współpracy z Collegium Da Vinci w Poznaniu budowałem i zarządzałem zespołem ponad 15 pracowników zatrudnianych na stałe w ramach UOP oraz ponad 50 współpracowników z biznesu. 

Projekty współpracy z biznesem

W ramach współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM byłem odpowiedzialny za organizację międzynarodowych konferencji naukowych oraz pełniłem funkcję Koordynatora ds. współpracy zewnętrznej z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM. Zajmowałem się tam głównie: 

Ponadto byłem członkiem zespołu współpracy z otoczeniem społeczno-gospdoarczym oraz członkiem zespołu ds. parametryzacji naukowej. Za te działania zostałem nagrodzony nagrodą Dziekana WSE UAM. 

System reklamy natywnej

W ramach tej współpracy brałem udział jako członek zespołu projektowego we wdrażaniu systemu reklamy natywnej w takich serwisach jak:

E-magazyn telewizji N

W ramach współpracy z Media Consulting Group jako członek zespołu redakcyjnego miałem okazję pracować nad dwoma projektami: