WARTO PRZECZYTAĆ

Moje publikacje

01.

Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046

Zaprojektowanie i przeprowadzenie badania ilościowego, na grupie 4500 respondentów z różnych grup wiekowych, na temat kompetencji przyszłości. Badania przeprowadzone zostały w okresie od stycznia do czerwca 2020 w województwie wielkopolskim (na próbie studentów, uczniów, nauczycieli akademickich i pracujących w szkoła średnich, a także managerów). Wyniki tych badań zostały zaprezentowane, w skróconej wersji, w raporcie: ‘Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046’ Infuture Institute Natalii Hatalskiej, który swoją premierę miał wiosną 2021r z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia uczelni Collegium Da Vinci w Poznaniu.

02.

E-SPORT 2020. Biznes-Rynek pracy-Edukacja

Celem raportu „E-sport 2020. Biznes – Rynek pracy – Edukacja” była nie tylko popularyzacja wiedzy związanej z nową branżą, która coraz prężniej rozwija się w Polsce i na świecie, ale też zebranie informacji o stanie e-sportu oraz perspektywach jego rozwoju w kontekście współpracy z biznesem i edukacją. Jest to syntetyczne i praktyczne kompendium wiedzy na temat stanu branży e-sportowej z rekomendacjami, które mogą przyczynić się do jej rozwoju w Polsce. Ponadto w raporcie znajdują się autorskie wypowiedzi ekspertów z różnych dziedzin biznesu i szczebli edukacji, które odnoszą się bezpośrednio do poruszanych tematów.

03.

CDV-WAY#1. Przewodnik dla Trenera

Poradnik ten ma dwa cele. Pierwszym z nich jest zainspirowanie Cię do projektowania kursów e-learningowych, które współcześnie odgrywają bardzo istotną rolę w procesie dydaktycznym, nie tylko na uczelniach wyższych, ale również w edukacji pozaformalnej. Drugim celem jest poprowadzenie Cię „krok po kroku” przez wszystkie etapy projektowania kursu e-learningowego. Poszczególne „kroki” poradnika są efektem ponad rocznych działań warsztatowych zespołu ds. e-learningu Collegium Da Vinci w Poznaniu. Rozpoczynając działania w tym zakresie jako zespół postawiliśmy sobie za cel stworzenie nowej metodyki kształcenia zdalnego.

04.

CDV-WAY#2. Poradnik metodyczny dla Trenera

Druga część CDV-way#2 jest metodyczną kontynuacją części poświęconej kształceniu zdalnemu. Przeznaczona jest dla trenerów i wykładowców prowadzących zajęcia zarówno zdalne, jak i stacjonarne (w sali dydaktycznej/szkoleniowej). Uniwersalizm podręcznika wynika z naszej wiary w to, że określone elementy metodyczne projektowania zajęć dla studentów/słuchaczy powinny być podstawowym elementem warsztatu pracy każdego dydaktyka – bez względu na staż pracy, czy formę prowadzenia zajęć.